NESCAFÉ罐裝咖啡喺抗疫期間,隨時為你打氣。

保持頭腦清醒,自然抗疫都醒過人!返工放工搭車人多無可避免。醒啲,NESCAFÉ請你搭的士! 即日起於eShop購買任何NESCAFÉ®咖啡飲料將獲贈$30 HKTaxi電子優惠券,如買3件或以上NESCAFÉ®咖啡飲料即額外獲贈1張$50 HKTaxi電子優惠券!  活動細則及條款:1. 推廣期由17/3/2020至24/3/2020香港時間晚上11時59分。2. 購買1-2件NESCAFÉ®咖啡飲料將獲贈1張$30HKTaxi電子優惠券。如購買3件或以上NESCAFÉ®咖啡飲料額外獲贈1張$50 HKTaxi電子優惠券...
11