NESCAFÉ罐裝咖啡喺抗疫期間,隨時為你打氣。

保持頭腦清醒,自然抗疫都醒過人!
返工放工搭車人多無可避免。
醒啲,NESCAFÉ請你搭的士!
 

即日起於eShop購買任何NESCAFÉ®咖啡飲料將獲贈$30 HKTaxi電子優惠券,

如買3件或以上NESCAFÉ®咖啡飲料即額外獲贈1張$50 HKTaxi電子優惠券!

 

 

活動細則及條款:
1. 推廣期由17/3/2020至24/3/2020香港時間晚上11時59分。
2. 購買1-2件NESCAFÉ®咖啡飲料將獲贈1張$30HKTaxi電子優惠券。如購買3件或以上NESCAFÉ®咖啡飲料額外獲贈1張$50 HKTaxi電子優惠券 (即總共獲贈$80 HKTaxi電子優惠券) 。
3. 推廣只適用於e-Shop訂單,並必須以信用卡或eShop電子券付款。
4. 每個帳戶於推廣期內獲贈贈品次數不限 (以不同送貨日計) 。
5. 贈品將於預訂單確認後3個工作天內以電郵方式向有關顧客送出。
6. 顧客必須於2020年3月31日晚上11時59分或之前於HKTaxi app輸入優惠券編號兌換HKTaxi電子優惠券,逾期作廢。
7. HKTaxi電子優惠券有效期為30天,用戶必須於兌換後30天內使用,逾期作廢。
8. 贈品數量有限,送完即止。
9. 如有任何爭議,本公司擁有最終決定權。